GRADIMO MOSTOVE DO STRPNOSTI

V Vrtcu Nova Gorica smo ob pomoči Mestne občine Nova Gorica v šolskem letu 2020/2021 odprli razvojni oddelek oziroma oddelek, v katerem se izvaja Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Potrebe otrok in želje njihovih staršev so bile namreč vse glasnejše. Dejstvo je, da vseh otrok s posebnimi potrebami ni mogoče vključiti v redne oddelke. Prednosti razvojnega oddelka je več: v skupini je največ šest otrok, otrokom je namenjena vsakodnevna individualna obravnava pa tudi prostor in oprema sta prilagojena posebnim zahtevam otrok. Otrokom je tako nudena optimalna podpora za njihov vsestranski razvoj, da lahko uspešno razvijajo svoja močna področja in sposobnosti. Dodana vrednost razvojnega oddelka, ki se nahaja v vrtčevski enoti, pa je tudi v tem, da lahko otroci prehajajo in sobivajo s sovrstniki. Na ta način pridobivajo eni in drugi. V vrtcu Nova Gorica posebno pozornost izpostavljamo timskemu delu in sodelovanju vseh strokovnih delavcev. Zavedamo pa se, da vpeljava vsake novosti zahteva svoj čas. Gre za proces, v katerem bomo potrpežljivo gradili medsebojno zaupanje med vrtcem, otroci in njihovimi starši ter strokovnjaki različnih institucij, ki sodelujejo pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami.

V oddelek, ki smo ga poimenovali »Žogice« in se nahaja v enoti Kekec, so trenutno vključeni štirje otroci. Slovesna otvoritev je potekala v četrtek, 15.10.2020. Ravnateljica vrtca Aja Trudn ter podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica sta slovesno prerezali trak. Kratek kulturni program je popestril otroški zborček enote Kurirček pod vodstvom Sare Grbec in Matejke Samec. Prijazne besede pa sta prisotnim namenili tudi predstojnica oddelka za invalidno mladino Stara Gora Sonja Šinigoj Cijan ter vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica Marinka Saksida.

Z odprtjem razvojnega oddelka želimo v Vrtcu Nova Gorica v dolgoročnem smislu krepiti pozitivne življenjske vrednote ter delati korake k bolj strpni družbi. K družbi spoštljivih odnosov in nenasilne komunikacije.

Andreja Semenič, svetovalna služba vrtca

Dostopnost