Sklep o določitvi cen programov v vrtcih

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica,  na novembrski seji sprejel Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, ki se uporablja od 1.12.2020.

Nove, enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka:

DNEVNI PROGRAM (9 ur) POLDNEVNI PROGRAM (6 ur)
I. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 1-3 let 562,47 474,25
II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-4 let 457,89 385,36
II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-6, 4-6 in 5-6 let 382,67 321,42
KOMBINIRANI ODDELKI 457,89 385,36
PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 1.177.50 997,03

 

Strošek živil na dan ostaja nespremenjen in sicer za dnevni program 1,90 €, za poldnevni program pa 1,44 € in se ob odsotnosti otroka ne obračuna.

Še vedno se ohranjate dve olajšavi in sicer financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni otroka in začasni izpis v poletnih mesecih.

Lep pozdrav.

Računovodstvo vrtca

Dostopnost