Plačilo vrtca od dne 9.2.2021 dalje

Pred ponovnim odprtjem smo vas nagovorili z novico na spletni strani, da je s strani Ministrstva za šolstvo prihajalo do različnih informacij glede oprostitve plačila oskrbnine za starše, ki otroka v vrtec ob odprtju še ne bodo pripeljali. Ob tem smo vam posredovali tudi okrožnice, kot so si sledile kronološko. Ob ponovnem odprtju vrtcev po Sloveniji žal še ni bilo jasno, kako bo s plačilom, zato vas obveščamo, da so trenutno storitve vrtca za starše plačljive.

V zadnjem sporočilu smo vas seznanili, da je najverjetneje pričakovati, da bo storitev še vedno brezplačna. Vendar še danes ni zagotovo jasno, kako bo interventni zakon posegel v način plačila za starše.

Glede na trenutno situacijo, za katero nam je res iskreno žal, smo tudi za starše otrok, ki jih od časa odprtja vrtca še niste pripeljali v vrtec, dolžni obračunati oskrbnino in odšteti le stroške prehrane.

Okrožnica številka 6030-2/2021/10 MIZŠ namreč v opombi navaja, da »ko bo sprejet interventni zakon, ki bo prinesel pravno podlago za oprostitev plačila staršev, ki otroka niso oziroma ne bodo pripeljali v vrtec v času razglašene epidemije, bodo vrtci pripravili poračune do državnega proračuna in staršev.« Za enkrat te pravne podlage še ni. Iz tega naslova so izstavljeni računi za oskrbnino za mesec februar skladni s trenutno veljavno zakonodajo.

Karantena otroka

Če je otrok odsoten zaradi karantene, so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).

Starše prosimo, da nam izdano odločbo, o odrejeni karanteni otroka, dostavijo pravočasno, zaradi pravilnega obračuna oskrbnine.

Prihod otroka v vrtec ni potrebno več predhodno najaviti. V vzgojno – izobraževalnem procesu lahko sodelujejo samo zdravi otroci.

Urniki strokovnih delavcev so trenutno prilagojeni na ure prihodov in odhodov otrok v posameznem oddelku, jutranjega in popoldanskega združevanja ni.

Z morebitnimi novimi informacijami vas bomo naknadno obvestili.
Vsem staršem, ki ste v času zmanjšanega poslovanja vrtca tedensko prijavljali otroke v vrtec in sledili vsem novicam na spletni strani, se najlepše zahvaljujemo. Za vse vaše dobre in spodbudne besede smo vam zelo hvaležni.

Verjamemo, da boste zaradi zavedanja do skupne odgovornosti po zagotavljanju zdravja do vseh otrok in zaposlenih v vrtcu ter seveda v želji, da vrtec ostane še naprej odprt za vse otroke, dosledno tudi v prihodnje upoštevali vse ukrepe glede pravilnega nošenja obrazne maske, razkuževanja rok, ne zadrževanja in ne druženja v prostorih vrtca idr.

Vsem se zahvaljujem za razumevanje in vam želim vse dobro,

Aja Trudn, ravnateljica

UMETNIKI MED NAJMLAJŠIMI

Otroci so v okviru projekta SKUM vseskozi aktivni udeleženci v procesu priprave prostora, ustvarjanja in evalviranja.

Dejavnosti v mesecu juniju

Ob zaključku šolskega leta smo pripravili zaključke s kratkim programom za starše. Mlajše skupine so imele zaključke posebej. Starejši otroci ( Mravlje in Čebele) pa

Dostopnost