Obvestilo za nujno varstvo 1.4.2021

Spoštovani starši.

Dne 28. 3. 2021 je Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in se za ta čas izvaja samo NUJNO VARSTVO. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V tem času se organizira nujno varstvo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17):
• sektor energetike,
• sektor prometa,
• sektor prehrane,
• sektor preskrbe s pitno vodo,
• sektor zdravstva,
• sektor financ,
• sektor varovanja okolja,
• sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov,
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
• zavodi s področji socialne varnosti,
• Slovenska vojska,
• Policija.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. O tem ali vaš poklic sodi v ta sektor, presoja vaš delodajalec. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. Prejšnja, že posredovana potrdila ne veljajo več. Starši so dolžni vrtcu s strani delodajalca posredovati ustrezno izpolnjeno potrdilo.

Potrdilo dostavite prvi dan prihoda otroka v nujno varstvo.

Do nujnega varstva so upravičeni le ZDRAVI OTROCI kar izkazujete z izjavo staršev o zdravstvenem stanju otroka.

V času, ko vrtec zagotavlja samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Starše, ki torej v teh razmerah izpolnjujete vse pogoje do vključitve otroka v vrtec naprošamo, da sporočite svoji vzgojiteljici preko eAistenta najkasneje
do torka, 30. marca 2021, do 12. ure ali bo vaš otrok prišel v nujno varstvo ter uro, od katere ure do katere ure boste potrebovali varstvo.

Če ste otroka prijavili in ste kasneje ugotovili, da varstva ne potrebujete, o tem prosimo čim prej obvestite svojo vzgojiteljico preko eAsistenta.

Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v vrtcu dobro počutili in preživeli dan v spodbudnem in varnem okolju.
Osebni podatki nam bodo izključno v pomoč, da bomo čim bolj smiselno in varno organizirali dežurne oddelke. Ko pridobimo število vključenih otrok v nujno varstvo, vas obvestimo, v katerih enotah vrtca bo nujno varstvo potekalo.
Vse ostale informacije in nadaljnja navodila glede organizacije dela vrtca v prihodnjih dneh, bomo sproti objavljali na spletni strani vrtca oz. vas obveščali preko eAsistenta.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas v upanju, da se bo epidemiološka slika kmalu izboljšala, lepo pozdravljamo.

Ostanite zdravi in čuvajte svoje zdravje,
Aja Trudn, ravnateljica

UMETNIKI MED NAJMLAJŠIMI

Otroci so v okviru projekta SKUM vseskozi aktivni udeleženci v procesu priprave prostora, ustvarjanja in evalviranja.

Dejavnosti v mesecu juniju

Ob zaključku šolskega leta smo pripravili zaključke s kratkim programom za starše. Mlajše skupine so imele zaključke posebej. Starejši otroci ( Mravlje in Čebele) pa

Dostopnost