Sajenje kreše v Žogicah

SAJENJE KREŠE

Manipuliranje z igračami, naravnim materialom in predmeti je zelo učinkovita aktivnost učenja zlasti v predšolskem obdobju. Otroku moramo ponuditi veliko aktivnosti z nestrukturiranim materialom (aktivnosti z zemljo, vodo, mivko, plastelinom …), saj to spodbuja motorični razvoj. Razvija pa tudi enega izmed čutnih sistemov, v našem primeru taktilnega (ponudimo mu materiale različnih tekstur, teže in oblike, da jih lahko otipa).

Ker smo v četrtek 22. 4. 2021 obeležili Svetovni dan Zemlje, smo se odločili, da bomo delali z zemljo. Otroci so zemljo najprej z rokami otipali, da so spoznali njeno strukturo. Nato pa je vsak otrok dobil svoj lonček, v katerega je dodal zemljo in posejal semena kreše. Pri presipanju zemlje v lončke so si otroci pomagali z majhnimi žličkami, da so se urili v pravilnem prijemu pribora. Ko so bili lončki napolnjeni z zemljo, smo jih zalili z vodo. Zdaj pa vsak dan opazujemo in čakamo, kdaj bo iz naših semen zrasla kreša.

Vsak otrok je k dejavnosti prispeval s svojim trudom, predvsem pa je bilo pri tem najpomembnejše, da smo se poleg sajenja tudi zabavali.

 

Meta Rutar in Manca Černe

 

               

 

 

 

Obisk gasilcev

V torek, 12. 10. 2021, so nas v enoti Ciciban obiskali gasilci gasilske enote Nova Gorica. Svoja vozila so parkirali na igrišču vrtca. Otroci so

TEDEN OTROKA – Razigran uživaj dan!

V enoti Ciciban so se v Tednu otroka odvijale dejavnosti, ki so popestrile otrokov vsak dan. Gibalne sposobnosti smo krepili na poligonu in ob jutranjem

Dostopnost