Promet v skupini Maki

V mesecu aprilu smo v skupini Maki pričeli s spoznavanjem prometa, v sklopu projekta Trajnostna mobilnost. Rdeča nit, ki nas je vodila skozi posamezne aktivnosti je bilo zgodnje ozaveščanje o kulturi v prometu in pomenu hoje, gibanja za vse.

Pričeli smo z raziskovanjem kakšne vrste prometa in vozil sploh poznamo. Ogledovali smo si slikanice in knjige z vozili in skupaj ugotavljali, ali se vozijo po cesti, zraku, vodi ali tračnicah.

Spoznavali smo pravila varnega obnašanja v prometu, igrali smo se igrico ’Beli zajček’’, iz likov sestavljali vozila, izdelali maketo našega kraja, na sprehodih opazovali vozila in prometne znake, na igrišču pa izdelali poligon za poganjalce. Sestavljali smo železnico, cesto in mesta iz kock. Prepevali novo pesem ’’Kresnička’’. V prihodnjem mesecu nas čaka še veliko zanimivih dejavnosti, poleg tega pa planiramo tudi vožnjo z javnim prevozom.

           

         

Obisk gasilcev

V torek, 12. 10. 2021, so nas v enoti Ciciban obiskali gasilci gasilske enote Nova Gorica. Svoja vozila so parkirali na igrišču vrtca. Otroci so

TEDEN OTROKA – Razigran uživaj dan!

V enoti Ciciban so se v Tednu otroka odvijale dejavnosti, ki so popestrile otrokov vsak dan. Gibalne sposobnosti smo krepili na poligonu in ob jutranjem

Dostopnost