ZELO LAČNA GOSENICA

DEJAVNOSTI PO KNJIGI ZELO LAČNA GOSENICA

 

V mesecu aprilu in maju smo se Žogice posvetile knjigi Zelo lačna gosenica. Skozi vsebino smo uresničevali cilje iz vseh področij kurikuluma. Začeli smo ob listanju slikanice. Otroci zelo radi z vzgojiteljico dnevno pregledujejo slikanico in ob tem poslušajo pripovedovanje. Pri tem razvijajo slušno percepcijo in slušno pozornost, posledično pa tudi  širijo besedišče in spoznavajo različne vrste hrane. Gosenica, ki nastopa v knjigi, vsak dan poje točno določeno število različnega sadja, kar smo izkoristili tudi za učenje štetja. Ko z otrokom prebiramo knjigo, poudarimo število sadežev, ki jih je gosenica pojedla, in narisane sadeže tudi preštejemo.

 

 

Da bi zgodba bolj pritegnila zanimanje otrok in povečala njihovo pozornost pri poslušanju, sva vzgojiteljici pripravili večje slike iz vsebine. Otrok lahko posamezno sliko prime v roko, otipa njeno obliko in zazna različne barve. Lahko razvršča slike, kot si sledijo v knjigi, ali pa se spontano igra z njimi.

 

 

Katere dejavnosti smo še izvedli? 

  • TIPNA POT: Otrokom sva pripravili tipno pot v obliki gosenice. Na vsakem členu gosenice najdemo različne materiale. Otroci s prsti zaznavajo različno strukturo in obliko.

 

  • IZDELAVA GOSENIC IZ ODPADNEGA MATERIALA: Vsak otrok je ustvaril svojo gosenico iz kosmate žičke in plastičnih zamaškov. Dejavnost je namenjena usvajanju prstnih spretnosti, predvsem pa pincetnemu prijemu. Naše gosenice smo tudi ponosno izobesili na pano pred igralnico.

 

  • HRANJENJE GOSENICE: Usvajanje pincetnega prijema nosi velik pomen v predšolskem obdobju, zato sva bili nanj še posebej pozorni. Našo gosenico smo nahranili s slamicami, saj jih naši otroci lažje prijemajo.

 

 

 

 

 

 

  • ODTISKANJE GOSENIC Z BALONI: Gosenice smo poustvarili tudi na papirju s tehniko tiskanja z baloni. Otroci so samostojno ali ob pomoči namakali balon v barvo in ga odtisnili na papir. Tudi ti naši izdelki so ponosno razstavljeni.

         

 

  • RAZNE NALOGE: Otrokom so na voljo tudi igre, pri katerih rešujejo različne finomotorične naloge, kot so labirinti,  risanje različnih črt …

Dostopnost