OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši,

šolsko leto 2020/21 se počasi zaključuje zato Vas vljudno obveščamo o nekaj formalnostih, ki jih je potrebno pravočasno storiti pred počitnicami:

  • PRAVOČASNO IZPISAT OTROKA ZARADI VSTOPA V ŠOLO

Izpis iz vrtca uredite starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu, kot je zapisano v 11.členu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev do vrtca. Ob izpisu morate imeti poravnane vse obveznosti do vrtca.

Tisti starši, katerih otroci ostajajo v vrtcu vpisani, lahko koristijo rezervacijo:

  • ZAČASNI IZPIS V POLETNIH MESECIH – obrazec POČITNIŠKA ODSOTNOST

Otrokom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, vključenim v Vrtec Nova Gorica, je omogočena počitniška odsotnost iz vrtca, ki velja za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 1.7. do 31.8., ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih.

Med začasnim izpisom plačate starši 50% dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši ste začasni izpis dolžni napovedati v pisni obliki, najmanj en mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1.7. do 31.8. oz. v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.

Olajšava plačila staršev velja le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

Otrokom s stalnim bivališčem v drugih občinah se bonitete priznavajo glede na sklep, ki ga izda njihova Občina.

OBRAZCE DOBITE PRI VAŠI VZGOJITELJICI, ki jim jih izpolnjene vrnete.

 

  • V ČASU POLETNIH POČITNIC bo delovalo manj enot, zaradi zmanjšanega števila otrok, vzdrževalnih del, ipd..

Predvidoma bomo zapirali enote Čriček, Najdihojca, Julke Pavletič in Mojca. Pravočasno vam sporočimo kje bo skupina vašega otroka.

  • ODSOTNOST V ČASU POČITNIC

Prosimo vas, da nam odsotnost vašega otroka v času počitnic sporočite do 8.6.2021, zaradi lažje organizacije dela in zagotavljanje kadra med počitnicami ter izpeljavo vseh vzdrževanih del po enotah.

 

Lepo vas pozdravljamo in želimo prijeten zaključek šolskega leta.

 

Pomočnica ravnateljice:                                                          Ravnateljica:

Leonora Drgan l.r.                                                                   Aja Trudn, l.r.

OBVESTILO O OBVEZNOSTI IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT

Vlada RS je na dopisni seji 11.9.2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, ceplenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l. RS, št. 146/2021). Odlok začne veljati 15. septembra 2021.

Igra z vodo in ledom

Topli poletni dnevi so bili kot nalašč za igro v senci, igro z vodo in ledom.

Dostopnost