GIBALNE URICE

Vsak ponedeljek Žogice obiščemo telovadnico. Tam izvajamo različne gibalne aktivnosti, ki so pomembne za otrokov gibalni razvoj (plezanje, valjanje, poskoki …). Pridruži se nam kineziologinja, ki otrokom predstavi posamezno vajo in jim pomaga pri izvajanju. Vsako aktivnost prilagodimo otrokovim sposobnostim, lastnostim in predznanju. Gibalne vaje otrokom predstavimo na zabaven način, pri tem pa uporabimo raznolike pripomočke in igrala. Otroci z gibanjem razvijajo življenjsko pomembne sposobnosti, kot so koordinacija, ravnotežje, natančnost, hitrost in moč.

Dan zemlje

Skupina Sončki iz enote Kekec so počastili svetovni dan zemlje

Dostopnost