Umetniki med najmlajšimi

Aktivno vključevanje umetnikov v delo z otroki, pripomore k pridobitvi pomembne in edinstvene izkušnje pred, v in po vzgojno izobraževalnem procesu, kar pripelje do novih in bogatih izkustev ter spoznanj v umetniškem razvoju. Ob sodelovanju vzgojitelja, umetnika in kulturne ustanove nudimo otrokom široko paleto umetniških doživetij, neposreden stik z umetnostjo, učenje v avtentičnih umetniških okoljih in skozi umetniško izkušnjo jih vodimo po poti spoznavanja, doživljanja ter ustvarjanja.

Otroci so v okviru projekta SKUM vseskozi aktivni udeleženci v procesu priprave prostora, ustvarjanja in evalviranja.

Otroci iz skupine Rumeni palčki iz enote Ciciban in otroci iz skupine Sončki iz enote Centralni vrtec smo letos sodelovali z mag. Mojco Leben – umetnico v kulturi. V mesecu aprilu in maju nam je uspelo z umetnico izvesti tri srečanja, ki so se navezovala na našo lansko temo ljudskega izročila – prstne igre. Z go. Mojco smo temo nadgradili in se preizkusili v ljudski pesmi in plesu.

 

 

  

Preko plesa so otroci posnemali različna gibanja živali, z gibi izražali svoja čustva, si razvijali domišljijske slike, razvijali orientacijo na sebi in v prostoru, se navadili upoštevati drug drugega, spoznavali različne načine gibanja in izražanje svojih občutij po plesu.

Izdelali smo si različna glasbila (lončeni boben, ropotuljice iz orehovih luščin) in lutke (na temo ljudskih pesmic), ki smo jih vključili v zaključni dogodek Od prstnih iger do ljudskih plesov za obiskovalce.

     

     

 

         

   

   

       

 Rdeči palčki iz enote Ciciban, pa so sodelovali z umetnikom Danilom Trstenjakom-lutkarjem LGM. Otroci so z njegovo pomočjo spoznavali lutke od najpreprostejše lutke do marionete. Ogledali so si tri lutkovne predstave LGM, se z nastopajočimi lutkami tudi rokovali in se preizkusili v umetnosti igranja. Čez celo šolsko leto si je vsak otrok izdelal po tri lutke-marionete.

                  

                           

                            

                                      

                                  

                                

                                                                                                                                                

Ob zaključku šolskega leta pa smo pripravili razstavo v telovadnici enote Ciciban. Razstava je bila na ogled otrokom, njihovim staršem, strokovnim delavcem in vodstvu vrtca NG.

       

   

   

Andrejka Berce, Petra Režonja in Vera Hudobivnik

ZDRAVJE V VRTCU V ENOTI JPS

ZDRAVJE V VRTCU V ENOTI JPS Nacionalni inštitut za javno zdravje že 16 let vodi program Zdravje v vrtcu. Vanj smo vključeni tudi otroci in strokovni

LUTKOVNA PREDSTAVA

LUTKOVNA PREDSTAVA OPIČJA UGANKA ALI MAMICA KJE SI HIŠA OTROK IN UMETNOSTI   V sodelovanju z društvom Hiša otrok in umetnosti smo si ogledali lutkovno

Dostopnost