Projekt Varno s soncem

V naši enoti Julka Pavletič Solkan smo se ponovno odločili, da sodelujemo v nacionalnem projektu Varno s soncem. Pomembno se nam zdi, da otroke in starše spodbudimo k varovanju zdravja in jih seznanimo o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov. Otroci so se v vrtcu preko različnih dejavnosti učili, kako se zaščititi pred soncem in so spoznavali različne zaščitne ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred vplivi sončnih žarkov. Spoznali so, da se pred soncem lahko zaščitimo s sončno kremo, ustreznimi oblačili, pokrivalom in sončnimi očali in da se v času, ko je sonce najmočnejše umaknemo v senco.

Cilji, ki smo si jih zadali:

  • seznaniti starše in otroke o škodljivem vplivu sončnih žarkov,
  • ozavestiti otroke in starše o pomenu zaščite otrok pred nevarnimi sončnimi žarki,
  • otroke in starše seznaniti z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna oblačila, pokrivala, zaščitna krema, …),
  • otrok spozna, da na njegovo zdravje vpliva okolje in tudi sam,
  • otroci aktivno sodelujejo pri vsakodnevnih dejavnostih zaščite.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali:

  • Projekt smo začeli s pogovorom o soncu. Z otroki smo se pogovarjali o pomenu sonca za nas in živa bitja. Nato smo iskali načine, kako se pred soncem zaščitimo.
  • Na igrišču smo ob različnih urah obrisovali naše sence in opazovali kako se naša senca manjša/veča. Obrisovali smo tudi sence različnih predmetov in se igrali s svetlobo.
  • Izdelali smo legionarske kape, ki so si jih otroci sami okrasli in redno uporabljali med igro na prostem.
  • Otroci iz starejših skupin so izdelali tabelo in vanjo dnevno beležili vreme in temperaturo.

 

Igra z vodo. Razvrščanje barvnih cofkov po barvi, velikosti.

 

 

Skupinsko slikanje sonca.

 

Skupinska dekoracija, ki krasi našo garderobo.

 

Z miško Bino in bobrom Borom smo spoznavali zaščitna sredstva, ki jih potrebujemo na plaži.

 

Otroci so ob aplikatih zgodbico sami pripovedovali.

 

V čarobni škatli so se skrivala sredstva za zaščito pred soncem, ki so jih otroci razvrščali.

 

Dan zemlje

Skupina Sončki iz enote Kekec so počastili svetovni dan zemlje

Dostopnost