PRVIČ V VRTEC

Spoštovani starši!

Vstop v vrtec velika sprememba za vse – starše, otroka in vzgojiteljice!

Je pa tudi nova priložnost, da se starš in otrok ponovno povežeta na drugačen način. Znan psiholog in bonding psihoterapevt Bogdan Polajner omenja 7 faz separacije do samostojne odrasle dobe. Prva fizična separacija je rojstvo, vse naslednje pa so čustvene separacije. In ena od prvih čustvenih separacij je odhod v vrtec. Otrok je čustveno navezan na svoje starše in svoje že poznano domače okolje – tam se počuti varno. Ob spremembi potrebuje čas, da lahko razvije zaupanje in sprejme nove ljudi in okolje, kjer se ponovno lahko počuti varno.

Svetovalni delavki vrtca sva za vas pripravili kratka priporočila in usmeritve glede uvajanja vašega otroka v vrtec. V kolikor boste potrebovali več informacij ali pogovor pa se lahko vedno obrnete na vzgojiteljico ali naju. Z vzgojiteljico vašega otroka se boste individualno  pogovorili pred 1.  vstopom v vrtec. Predlagamo vam, da na tem srečanju poveste čim več uporabnih informacij o vašem otroku:

 • ali je otrok že bil kje v varstvu (doma, sorodniki, sosedi),
 • kako navezuje stike z odraslimi in otroki,
 • kako se odziva v novih situacijah (radovednost, jok, strah),
 • o njegovih navadah (prehranjevanje – samostojnost, kaj ima rad/odklanja, počitek – navajen na stekleničko, dudo, ljubkovalno igračo; kako zaspi: sam, v naročju, ob odraslemu; ritem),
 • o najljubših igračah (s čim se najraje zamoti),
 • o drugih posebnostih (alergije, določeno živilo, piki žuželk, vročinski krči …),
 • kako reagira, ko je žalosten ali jezen in kako se potolaži.

Pomembo je, da starši zaupate vzgojiteljici, kajti vaše zaupanje, vaša prepričanost in vaše dobro počutje v vrtcu se prenaša tudi na otroka. Prav tako je pomembno, da se vprašate, kako se vi počutite in kaj doživljate ob tem, ko gre vaš otrok prvič v vrtec. Stiske staršev otrok takoj začuti.

Priporočila za pripravo na vrtec in uvajanje

 • Preden se otrok vključi v vrtec, doma vzpostavite rutino, ki bo podobna tisti v vrtcu (čas zajtrka, kosila, spanja)
 • Otroka navajajte na samostojnost.
 • Z otrokom pojdite na sprehod do vrtca, se z njim o vrtcu pogovarjajte, skupaj nakupujte pripomočke za vrtec.
 • Za uvajanje si vzemite dovolj časa (dopust), zavedajte se, da bo potrebna prilagodljivost. – 5 dni, uvaja samo 1 starš, ki ima manjše stiske. Prvi dan so zraven, potem daljšajo odsotnost, pripeljejo na zajtrk. Po tem tednu po zmožnostih, lahko ga pridejo prej iskat, priporočljivo je, da 1 mesec ni v vrtcu cel dan, da se ne sooča z mešanjem skupin zjutraj in popoldne.
 • Izogibajte se drugim spremembam v tem obdobju (odvajanje od dude, plenic, menjanje spalnice, selitev).
 • Na začetku naj bo otrok prisoten v vrtcu, ko ima zadovoljene osnovne potrebe (lakota, žeja, spanje).
 • Opustite svoja pričakovanja, primerjave z drugimi, vnaprejšnje predstave, kako naj bi stvari stekle.
 • Sprejmite težka čustva tako pri otroku kot pri sebi – svoja čustva izrazite, izlijte, saj otroci čutijo vaš strah, nezaupanje.
 • Vzpostavite odnos z vzgojiteljico, spoznajte jo.
 • Vzemite si čas, da pridobite zaupanje, da bo za otroka v vrtcu dobro poskrbljeno.

Razvojne značilnosti otrok in prilagoditvene težave

Možgani otroka pri enem letu še niso razviti do te mere, da bi otrok razumsko lahko potolažil sam sebe. Med tako imenovanimi čustvenimi možgani in racionalnimi možgani ni narejenih še dovolj nevronskih povezav. Otrok razvojno še ni dozorel, da bi v njegovem telesu prišlo do samoregulacije – čustvene pomiritve. Ločitev od skrbnikov, če je prehitra in nerazumevajoča, lahko doživi zelo travmatično. Zato je uvajanje enoletnika ali tri in več letnika popolnoma različno.

Otrok v prvem starostnem obdobju je čustveno navezan na starše in jih posebno v novem okolju želi imeti v svoji bližini. Skoznje med drugim doživlja svet okoli sebe. Otrok se počuti najbolj varno, ko je v znanem okolju, v bližini staršev in ko vse poteka po ustaljenem redu. Nekateri imajo zato normalne prilagoditvene težave, ki lahko trajajo tudi ves mesec, nekateri otroci zbolijo, pri drugih pa se težave pojavijo šele kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec.

Otroci v drugem starostnem obdobju lažje navežejo stik z osebami izven družine, iščejo stike z vrstniki, svoje želje, potrebe in tudi čustva so zmožni izražati z besedami, sposobni so si že predstavljati osebe in stvari, ki niso prisotne. Njihov racionalni del možganov je že bolj razvit. Veliko otrok se kmalu prilagodi novim okoliščinam, nekateri pa potrebujejo nekaj več časa. Stisko izražajo pogosto z vedenjem, ki so ga v razvoju že prerasli. Včasih se težave pojavijo z zamikom.

Kako bo otrok spremembe sprejel, je odvisno od njegove stopnje razvoja, od otrokovega značaja ter predhodnih izkušenj, pa tudi od vašega ravnanja ter ravnanja vzgojiteljice. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam, drugi pa se odzovejo na svoj način. Normalno je, da imajo otroci prilagoditvene težave:

 • Noče v vrtec
 • Ljubosumnost = želja po vključenosti
 • Agresija
 • Odvračanje hrane
 • Jok ob prihodu
 • Hipersenzibilnost
 • Težave s spanjem ali izločanjem
 • Zbolevanje
 • Reakcija doma
 • Regresija
 • Bojazen = močan strah

Kaj narediti, da bo otroku lažje?

Otroci se na tak način skušajo soočiti s spremembo. Lahko pa jim stiske olajšamo tako, da jim občutke skušamo regulirati.

 • Otroku nudite doma več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti, več časa 1:1.
 • Bodite razumevajoči, umirjeni, znižajte pričakovanja.
 • Pogovarjate se z njim, pomagajte mu ubesediti doživljanja posameznega dne, občutke in čustva, zrcalite občutke. Pri manjših otrocih pomaga, da stiske ubesedimo v obliki pravljice, kjer prikažemo tudi njihovo razrešitev.
 • Dovolimo mu, da v vrtec prinese eno igračko za spanje – ninico.
 • Otrok naj v vrtec prihaja redno (rutina da občutek varnosti) – vzpostavljajte jutranje rituale ob odhodu (zbujanje, hrana, oblačenje, odhod) – naj bodo jasni in vedno enaki.
 • Ko se začnejo odsotnosti, naj bodo napovedane, kratke in jasne, od otroka se poslovimo, ga odločno in umirjeno predamo vzgojiteljici, ne izkoriščamo otrokove nepozornosti za odhod. Če je mogoče, otroka ne pustimo v joku, ampak ga prej potolažimo, nato izročimo. Odsotnost je na začetku krajša, postopoma podaljšujete, po dogovoru z vzgojiteljico. Držite se dogovora tudi za povratek. Bodite v bližini, da se lahko takoj vrnete, a ne zadržujte se v prostorih vrtca.
 • Otroku ne obljubljajte, česar ne boste izpolnili (pridem takoj).
 • Uvajanja ne prekinjajte.

Kasneje vam bodo pomagala tudi naslednja priporočila:

 • Od otroka se poslovite že v garderobi, sam prehod v igralnico opravite hitro.
 • Ne zadržujte se predolgo med vrati ali na hodniku.
 • Ne čakajte, da vam bo vzgojiteljica otroka iztrgala iz objema. Otroka odločno oddajte vzgojiteljici. Če otrok že hodi, je najbolje, da ga do igralnice vodite za roko.

Normalno je, da se otrok upira ločitvi od vas, vendar se le v času ločenosti od vas naveže na vzgojiteljici.

Otrok v vrtcu brez prisotnosti staršev

S postopnim podaljševanjem vaše odsotnosti, se otrok

 • sčasoma navadi bivanja v vrtcu brez vas (otroci so prilagodljivi),
 • pridobi zaupanje, da se boste vedno znova vrnili,
 • pridobi zaupanje v vzgojiteljice, da bodo poskrbele zanj.

V vrtcu se bo postopoma naučil:

 • odreči se stalni prisotnosti bližnjih in sprejeti kratkotrajne ločitve od njih,
 • navezati se na vzgojitelje,
 • sprejeti novo dnevno rutino,
 • sprejeti drugačno hrano, stranišče, igrače, ležalnik …
 • sprejeti dejstvo, da bo v skupini otrok le eden od mnogih,
 • postati samostojnejši,
 • sodelovati z otroki,
 • vključiti se v vodene dejavnosti in skupinske igre.

___________________________________________________________________________

Zaupajte, da bo otroku in vam uspelo! Začetne težave ob uvajanju otroka bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike. Čeprav mu bo v vrtcu lepo in se bo veliko novega naučil, pa vrtec ne more nadomestiti topline in skrbi, ki ju je otrok deležen v družini.

 

Alja Klinkon in Tita Tušar, svetovalni delavki

ZDRAVJE V VRTCU V ENOTI JPS

ZDRAVJE V VRTCU V ENOTI JPS Nacionalni inštitut za javno zdravje že 16 let vodi program Zdravje v vrtcu. Vanj smo vključeni tudi otroci in strokovni

LUTKOVNA PREDSTAVA

LUTKOVNA PREDSTAVA OPIČJA UGANKA ALI MAMICA KJE SI HIŠA OTROK IN UMETNOSTI   V sodelovanju z društvom Hiša otrok in umetnosti smo si ogledali lutkovno

Dostopnost