VSE NAJBOLJŠE NAJDIHOJCA!

50 LET ENOTE NAJDIHOJCA

Enota Najdihojca je locirana na obrobju mesta, pod naseljem Grčna. Najdihojca je bila predana svojemu namenu 25.aprila 1970 leta, poslovati pa je začela 4. maja istega leta. Ime je enota dobila po Levstikovem junaku oziroma knjižni zbirki Najdihojca. Leta 1996 so Najdihojco prvič obnovili. Enota Najdihojca je 50 let dopolnila v preteklem šolskem letu, a smo praznovanje zaradi epidemioloških razmer prenesli na letošnjo pomlad. Za praznovanje smo tako izbrali mesec maj. V tednu od 24. do 28.5. 2021 smo priredili številne zanimive dejavnosti za otroke. Poskrbeli smo za preplet preteklosti in sedanjosti, oživili smo stare otroške igre, pripravili čutno pot. Praznovanje smo zaključili s petjem starih ljudskih pesmi ter pogostitvijo s torto. V avli vrtca smo ob tej priložnosti postavili razstavo o lutkah in igračah nekoč in danes ter o zgodovini vrtca. Informacije o odprtju vrtca ter nekaj fotografij smo pridobili na Pokrajinskem arhivu. Pri raziskovanju zgodovine vrtca pa sta nam na pomoč priskočili tudi prvi vzgojiteljici v enoti, gospa Marija Ivančič in gospa Teodora Krpan. Strokovne delavke smo poskrbele, da je naš vrtec zasijal tudi od zunaj. Prekopale smo vrtiček na atriju ter nasadile nove rože, prebarvale smo zidove. Tla na atrijih smo trajno porisale s starimi igrami, kot so ristanc, pismo. Iz različnih virov, ki smo jih pridobili tekom priprav na praznovanje, smo izbrali nekaj zanimivih zapisov, kako je delo v enoti potekalo nekoč. Za primerjavo smo dodali, kako delo poteka danes. V enoti je na začetku delovalo 6 oddelkov, danes pa 4. Včasih sta bili v oddelku vzgojiteljica in varuhinja, danes pa imamo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Hrano je nekoč dostavljal honorarni delavec na motornem kolesu s priprego, danes pa za to skrbijo hišniki s kombijem. Za naprej si vse strokovne delavke želimo, da bi naše delo potekalo bolj sproščeno ter bi se lahko brez ločevanja otroci družili pri igri, tako znotraj vrtca kakor tudi na igrišču. Poleg tega pa si želimo tudi obnove vrtca, saj ga že krepko najeda zob časa.

Dostopnost