PROJEKT ZELENI NAHRBTNIK

” Ohranite nam gozdove in čiste vode, ohranite nam prihodnost.”

 

Pri najmlajših v enoti Ciciban, Zelenih palčkih, smo spoznali Zelenega škratka in mu izdelali drevo, ki je postalo njegov domek. Raziskovali smo senzorično škatlo “gozd”, opazovali krošnje in tipali drevesa ter ustvarjali cvetoča drevesa. Seznanili smo se tudi s pravljično jogo in izvedli položaj “drevo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri starejših, Oranžnih palčkih, smo najprej izdelali Zelenega škrata iz odpadnih/recikliranih materialov, kateri nas je spremljal ob celotnem projetku. Sprehodili smo se do reke, potoka, opazovali onesnaženost vode, okolice.. shranili smo nekaj vode v plastenke, katero smo prečistili v filtrih/manjši čistilni napravi, katero smo ravnotako izdelali iz odpadnih materialov. Ogledali smo si filmčke o prečiščevanju voda, izdelali plakat ter pobarvanko o procesu prečiščevanja vodá.

            

                   

Dan zemlje

Skupina Sončki iz enote Kekec so počastili svetovni dan zemlje

Dostopnost