Žogice na kmetiji

Skupini Žogice smo spoznavali domače živali. Zato smo v ta namen, skupaj z razvojnim oddelkom vrtca OŠ Kozara organizirali izlet. Z organiziranim prevozom smo odšli v Vipavo (natančneje v vas Duplje), kjer smo si na Kmetiji Hrovatin, ogledali domače živali (krave, konje, bike, pujse, kokoši in zajce), spoznali kako krmijo živali, kako se molze krave in poslušali zvoke traktorjev. Otroci so bili zelo radovedni, uživali so v hranjenju ter božanju krav.

Dostopnost