Nagovor ravnateljice

Spoštovani starši in skrbniki.

Poletje in počitnice so za nami. Z jutrišnjim dnem vstopamo v novo šolsko leto, nekateri na
povsem novo pot z novimi priložnostmi za vas, za vašega otroka pa tudi za vse nas
zaposlene v vrtcu Nova Gorica.

Še posebej pozdravljam in izrekam dobrodošlico vsem otrokom in staršem, ki letos vstopate
prvič skozi vrata vrtca Nova Gorica in se skupaj z vašim malčkom podajate v neznano,
povsem novo pot, pot iz varnega domačega zavetja, na pot polno novih doživetij, spoznanj,
pričakovanj, nečesa novega, drugačnega.

V vrtcu se zavedamo svojega poslanstva in odgovornosti za vašega otroka.

Vaš otrok vstopa v vrtec, v okolje, ki je varno in spodbudno. Otrok se v vrtcu uči, razvija,
premaguje izzive, postavlja temelji kritičnega razmišljanja, empatije, oblikuje prva
prijateljstva.

V vrtcu se trudimo za organizacijo kakovostne predšolske vzgoje s spodbujanem otrokovega
celostnega razvoja. Otroke bogatimo z znanjem, izkušnjami, življenjskimi vrednotami,
sodelovanjem, spoštovanjem, sprejemanjem drugačnosti ter skrbi za okolje.

Vse to otroku omogoča, da raste v samozavestno, radovedno in odgovorno osebo.

Novo šolsko leto je čas novih začetkov in priložnosti. Stopimo na to pot skupaj, s
sodelovanjem, strpnostjo, razumevanjem in pozitivno naravnanostjo, s skupno željo po
otrokovem napredku in razvoju na vseh področjih razvoja.

»Knjiga ne more vsebovati samo enega poglavja. Eno poglavje ne more vsebovati celotne
zgodbe. Še naprej je potrebno obračati strani.«

Gabrijela Kodre, ravnateljica

Dostopnost