Enota Kekec

Opis enote

Enota Kekec stoji v blokovskem naselju na Cankarjevi ulici v bližini osnovne šole. Zgrajena je bila leta 1980 s samoprispevkom občanov Nove Gorice. Prenove je bila deležna leta 2006. V njej je pet igralnic, ki nudijo veliko možnosti za pripravo vzpodbudnega učnega okolja v različnih kotičkih, v katerih poteka otroška igra . V letošnjem šolskem letu je ena igralnica namenjena razvojnemu oddelku. V vrtcu je razdelilna kuhinja. Poleg tega je v vrtcu tudi večnamenski prostor, ki ga izkoristimo za telovadnico, razna srečanja in medsebojna druženja. Vrtec obkroža veliko ograjeno igrišče z igrali.  Na igrišču nam v poletnih, vročih dneh drevesa nudijo prijetno senco pod svojimi krošnjami.  Ima asfaltno površino, na kateri se otroci urijo v vožnji s skiroji,  risanju s kredo, …  Na pokriti terasi se lahko najmlajši otroci tudi v deževnih dneh gibljejo na svežem zraku. Poleg pestrega programa, ki poteka po Kurikulu za vrtce, izvajamo tudi obogatitveni program, ki med drugim zajema športni program Zlati sonček, Varno s s soncem… Strokovne delavke vsako leto pripravimo lutkovne in igrane predstave za otroke, ki obiskujejo vrtec.

Želimo si, da bivanje v naši enoti izpolni pričakovanja otrok in staršev, ter se vtisne v spomin kot prijetna izkušnja, polna bogatih spominov in začetkov vse življenjskega učenja. Naša enota je prijazna do otrok, staršev in zaposlenih.

GIBALNE URICE

Vsak ponedeljek Žogice obiščemo telovadnico. Tam izvajamo različne gibalne aktivnosti, ki so pomembne za otrokov gibalni razvoj (plezanje, valjanje, poskoki …). Pridruži se nam kineziologinja, ki otrokom predstavi posamezno vajo in jim pomaga pri izvajanju. Vsako aktivnost prilagodimo otrokovim sposobnostim, lastnostim in predznanju. Gibalne vaje otrokom predstavimo na zabaven način,

ZELO LAČNA GOSENICA

DEJAVNOSTI PO KNJIGI ZELO LAČNA GOSENICA   V mesecu aprilu in maju smo se Žogice posvetile knjigi Zelo lačna gosenica. Skozi vsebino smo uresničevali cilje iz vseh področij kurikuluma. Začeli smo ob listanju slikanice. Otroci zelo radi z vzgojiteljico dnevno pregledujejo slikanico in ob tem poslušajo pripovedovanje. Pri tem razvijajo

Vreme in vremenski pojavi

Čebelice smo spoznavale vreme. Poimenovali in opazovali smo različne vremenske pojave in jih označevali na vremenskem koledarju. Opazovali smo luže pred vrtcem in na sončen dan odšli na sprehod do reke Soče. Iz papirja in odpadnega materiala smo si izdelali dežnik. Preizkušali smo se tudi v igri z barvami in

Pogovor o čustvih

V skupini Račke smo preko zgodbice Piščanček Pik spoznavali čustva, ugotavljali smo, kdaj je kdo vesel, žalosten, jezen ali prestrašen. Ob slikopisu smo usvajali deklamacijo N. Maurer: Piščančkova uspavanka. S posipavanjem zdroba smo urili fino motoriko in tako upodobili piščančka Pika. Darja in Katarina   .

Ko odrastem, bom …

V skupini Ribice smo se pogovarjali o poklicih. Otroci so povedali, v katerih službah delajo njihovi starši ter želje, kaj si sami želijo postati, ko odrastejo. Slišati je bilo zelo različne želje, največkrat pa se je med fanti porajala želja postati policist, med deklicami pa frizerka. Želje smo nato zlili

Projekt Spodbujamo prijateljstvo

Otroci so pripovedovali, kaj je za njih prijateljstvo in kdo je po njihovem mnenju prijatelj. Njihova mišljenja so otroci sami preslikali, nato smo jih oblikovali v plakat.  Na temo prijateljstva smo  slikali s flomastri, suhimi barvicami in kredami. Nastale so prave umetnije. Dijakinja Ana (4. letnika Srednje vzgojiteljske šole Veno

Sajenje kreše v Žogicah

SAJENJE KREŠE Manipuliranje z igračami, naravnim materialom in predmeti je zelo učinkovita aktivnost učenja zlasti v predšolskem obdobju. Otroku moramo ponuditi veliko aktivnosti z nestrukturiranim materialom (aktivnosti z zemljo, vodo, mivko, plastelinom …), saj to spodbuja motorični razvoj. Razvija pa tudi enega izmed čutnih sistemov, v našem primeru taktilnega (ponudimo

Zemljevid enot

Dostopnost