Enota Kurirček

Opis enote

Enota Kurirček se nahaja med blokovskim naseljem na Cankarjevi ulici. Kot posebnost enote bi želeli izpostaviti mirno lokacijo in bližino vseh pomembnejših ustanov, s katerimi tudi sodelujemo. Vrtec se ponaša z velikim, lepim in razgibanim igriščem z visokimi drevesi, ki v vročem vremenu nudijo prijetno senco. V okolici vrtca so pešpoti, po katerih z otroki korakamo na vse strani mesta, tudi do narave. V enoti je pet oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, večja in manjša avla, kuhinja, pisarna in garderoba za osebje. Imamo tudi veliko telovadnico s pestro izbiro športnih rekvizitov, gibalne urice pa izvajamo tudi na našem čudovitem igrišču. Veliko pozornosti posvečamo glasbi, gibanju, plesu, za otroke pripravljamo bogato okolje za učenje in poskrbimo za aktivno vlogo otrok. V enoti izvajamo tudi več projektov in obogatitvenih dejavnosti, kot so Zdravje v vrtcu, Trajnostna mobilnost, Varno s soncem, Mali sonček, glasbene, gibalno-plesne in pravljične urice ter lutkovne predstave.

Pomembni so nam nasmejani obrazi, iskrice v očeh ter razvijanje otrokovih potencialov. Naša glavna cilja sta, da smo otrokom in staršem prijazen ter zdrav vrtec. Skrbimo za pozitivno klimo v enoti ter za medsebojno spoštovanje in razumevanje.

 

Zemljevid enot

Dostopnost