O pomenu zdrave prehrane

Dne 9.3.2017 je NIJZ OE Nova Gorica opravil strokovni pregled organizirane prehrane v našem vrtcu. Poročilo.

NIJZ: zloženka Zdrava prehrana v predšolskem obdobju, ki je namenjena staršem predšolskih otrok.

Zloženka je dostopna na naslednji povezavi http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdrava-prehrana-v-predsolskem-obdobju (7.11.2017)  

NIJZ je objavil Poročilo o strokovnem spremljanju prehrane s svetovanjem v VIZ za leto 2016

Prehrana otrok

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev  zdravja. Naloga vsakodnevne prehrane je, da nudi telesu vse snovi, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, za nadomeščanje izgubljene energije ter za vzdrževanje dobre odpornosti. To pa lahko dosežemo le z raznoliko, pestro, premišljeno izbrano, primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano. Prehrana, ki je glede snovi, ki jih vsebuje, kot glede količine uravnotežena s potrebami predšolskega otroka, pozitivno vpliva na njegov celostni razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitalnost, razvoj fizičnih in psihičnih sposobnosti.

Če je otrok v prvem letu starosti prešel na mešano prehrano in sprejel v svoj jedilnik vse osnovne vrste živil: žitarice, sadje in zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, meso, mesne izdelke in ribe, potem v drugem in tretjem letu poteka predvsem privajanje vse bolj raznolikemu jedilniku, ki postopoma, tja do tretjega leta starosti, postaja vedno bolj podoben običajnemu družinskemu.

Jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vodja kuhinje za obdobje štirinajstih dni. Pri tem upoštevata smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah, ki jih je leta 2005 izdalo Ministrstvo za zdravje. Jedilnike načrtujemo s pomočjo računalniškega programa. Le-ta nam omogoča natančen vpogled v energijsko in hranilno sestavo posameznega recepta, obroka in celodnevnega jedilnika ter primerjavo med njimi.

Pripravljamo tri dnevne obroke: zajtrk, kosilo, popoldansko malico ter v popoldanskem oddelku večerje. V jasličnih oddelkih ponujamo še dopoldansko sadno malico.

Za otroke s prehransko preobčutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi pripravljamo dietno hrano, na podlagi zdravniškega potrdila otrokovega pediatra.

V dnevne obroke vnašamo eko živila. Nabavljamo svežo, sezonsko zelenjavo in sadje, pridelano v lokalnem okolju, v deležu 60%.

Z vodjo prehrane in vodjo kuhinje sodeluje Skupina za prehrano.

Smernice prehrane v vrtcu

Dostopnost