O pomenu zdrave prehrane

Dne 9.3.2017 je NIJZ OE Nova Gorica opravil strokovni pregled organizirane prehrane v našem vrtcu. Poročilo.

NIJZ: zloženka Zdrava prehrana v predšolskem obdobju, ki je namenjena staršem predšolskih otrok.

Zloženka je dostopna na naslednji povezavi http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdrava-prehrana-v-predsolskem-obdobju (7.11.2017)  

NIJZ je objavil Poročilo o strokovnem spremljanju prehrane s svetovanjem v VIZ za leto 2016

PEHRANA OTROK

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja. To pa lahko dosežemo z raznoliko, pestro, premišljeno izbrano, primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano.

Jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vzgojiteljice (vodje enot).

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah ter Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja.

Dnevno otroci v vrtcu dobijo dva glavna obroka (zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica). Za otroke s prehransko preobčutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi pripravljamo dietno hrano, na podlagi zdravniškega potrdila. Starši so dolžni vsako spremembo o izvajanju diete pisno javljati ter pravočasno sporočati odsotnost otroka.

SMERNICE PREHRANE V VRTCU

Dostopnost