Obvestila

Oddaja prostora v najem

Vrtec Nova Gorica objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v brezplačno uporabo.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica,  na novembrski seji sprejel Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, ki se uporablja od 1.12.2020. Nove, enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka: DNEVNI PROGRAM (9 ur) POLDNEVNI PROGRAM (6 ur) I. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 1-3 let 562,47 474,25 II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-4 let 457,89 385,36 II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-6, 4-6 in 5-6 let 382,67 321,42 KOMBINIRANI ODDELKI 457,89 385,36 PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Dostopnost