Obvestila

SPOMINSKI ZNAK za požrtvovalnost

Vrtec Nova Gorica je pridobil priznanje Vlade RS – SPOMINSKI ZNAK za požrtvovalnost, ki je v težkih časih epidemije Covid-19 bil takoj pripravljen pomagati Civilni zaščiti Nova Gorica pri kuhanju za socialno ogrožene.

OBVESTILO O OBVEZNOSTI IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT

Vlada RS je na dopisni seji 11.9.2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, ceplenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l. RS, št. 146/2021). Odlok začne veljati 15. septembra 2021.

PRVIČ V VRTEC

Spoštovani starši! Vstop v vrtec velika sprememba za vse – starše, otroka in vzgojiteljice! Je pa tudi nova priložnost, da se starš in otrok ponovno povežeta na drugačen način. Znan psiholog in bonding psihoterapevt Bogdan Polajner omenja 7 faz separacije do samostojne odrasle dobe. Prva fizična separacija je rojstvo, vse naslednje pa so čustvene separacije. In ena od prvih čustvenih separacij je odhod v vrtec. Otrok je čustveno navezan na svoje starše in svoje že poznano domače okolje – tam se počuti varno. Ob spremembi potrebuje čas, da lahko razvije zaupanje in sprejme nove ljudi in okolje, kjer se ponovno

OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši, šolsko leto 2020/21 se počasi zaključuje zato Vas vljudno obveščamo o nekaj formalnostih, ki jih je potrebno pravočasno storiti pred počitnicami: PRAVOČASNO IZPISAT OTROKA ZARADI VSTOPA V ŠOLO Izpis iz vrtca uredite starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu, kot je zapisano v 11.členu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev do vrtca. Ob izpisu morate imeti poravnane vse obveznosti do vrtca. Tisti starši, katerih otroci ostajajo v vrtcu vpisani, lahko koristijo rezervacijo: ZAČASNI IZPIS V POLETNIH MESECIH – obrazec POČITNIŠKA ODSOTNOST Otrokom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, vključenim v

VPIS OTROK V VRTEC PO 9.4.2021

Spoštovani starši, obveščamo vas, da od 9.4. 2021 naprej, po uradnem vpisu novincev, do 31.8., ste dolžni, ob oddaji vloge za vpis, predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 80,00€, na osnovi katere vam bo posredovana pogodba v podpis, v kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti. Plačana akontacija se poračuna v mesecu oktobru oz. po prvem mesecu obiskovanja programa. (Zapisano v 8. točki SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH V MESTNI OBČINI NOVA GORICA IN DRUGIH POGOJEV V VRTCIH.) Hvala za razumevanje. Lep pozdrav, uprava Vrtca Nova Gorica

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci

Spoštovani starši. Obveščamo vas, da se z dnem 12. 4. 2021 ponovno za vse otroke odpirajo vrtci. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem ( obvestilo v prilogi). Veselimo se ponovnega odprtja.
Aja Trudn, ravnateljica vrtca

Odprte bodo 4 enote za otroke

Obveščamo vas, da bodo odprte 4 enote za otroke, ki so prijavljeni v nujno varstvo v času od 1.4. do 9.4.2021

Obvestilo za nujno varstvo 1.4.2021

Spoštovani starši. Dne 28. 3. 2021 je Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in se za ta čas izvaja samo NUJNO VARSTVO. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V tem času se organizira nujno varstvo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17): • sektor energetike, • sektor prometa, • sektor prehrane, • sektor

Plačilo vrtca od dne 9.2.2021 dalje

Pred ponovnim odprtjem smo vas nagovorili z novico na spletni strani, da je s strani Ministrstva za šolstvo prihajalo do različnih informacij glede oprostitve plačila oskrbnine za starše, ki otroka v vrtec ob odprtju še ne bodo pripeljali. Ob tem smo vam posredovali tudi okrožnice, kot so si sledile kronološko. Ob ponovnem odprtju vrtcev po Sloveniji žal še ni bilo jasno, kako bo s plačilom, zato vas obveščamo, da so trenutno storitve vrtca za starše plačljive. V zadnjem sporočilu smo vas seznanili, da je najverjetneje pričakovati, da bo storitev še vedno brezplačna. Vendar še danes ni zagotovo jasno, kako bo

Informacije glede plačila vrtca

Vsi zaposleni Vrtca Nova Gorica se veselimo, da se z dnem 9.2.2021 vrtec odpira.
Verjamemo, da se vrnitve v naše igralnice veselite tudi vi in vaši otroci.

Odpiranje vrtca od 9.2.2021

Veseli smo, da vam lahko sporočimo, da smo danes popoldan prejeli okrožnico s strani MIZŠ, v kateri je navedeno, da se vrtci v tednu od 9.2. 2021, odpirajo.

Vpis v razvojni oddelek

V Vrtcu Nova Gorica smo v šolskem letu 2020/2021 odprli razvojni oddelek; to je oddelek, v katerem se izvaja Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica,  na novembrski seji sprejel Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, ki se uporablja od 1.12.2020. Nove, enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka: DNEVNI PROGRAM (9 ur) POLDNEVNI PROGRAM (6 ur) I. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 1-3 let 562,47 474,25 II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-4 let 457,89 385,36 II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-6, 4-6 in 5-6 let 382,67 321,42 KOMBINIRANI ODDELKI 457,89 385,36 PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Obisk gasilcev

V torek, 12. 10. 2021, so nas v enoti Ciciban obiskali gasilci gasilske enote Nova Gorica. Svoja vozila so parkirali na igrišču vrtca. Otroci so

TEDEN OTROKA – Razigran uživaj dan!

V enoti Ciciban so se v Tednu otroka odvijale dejavnosti, ki so popestrile otrokov vsak dan. Gibalne sposobnosti smo krepili na poligonu in ob jutranjem

Dostopnost