Obveznosti staršev do vrtca

  • Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in druga pravila vrtca.  Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
  • Starši morajo otrokove strokovne delavce seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
  • V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice…). Odsvetujemo tudi nakit.
  • Otrok po dogovoru s strokovnimi delavci v oddelek lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne sprejema odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
  • Otroka spremljajo v vrtec starši oziroma pooblaščena polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če to dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen).
  • Starši morajo otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovnega delavca vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
  • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ devetih ur dnevno. V kolikor pridejo starši po otroka po končanem poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih ur bivanja, se vsaka začetna ura zamude zaračuna 8 € (sklep Sveta zavoda 158/2015 in sklep Mestnega sveta št. 602-11/2017-19, z dne 1.2.2018.

OBVESTILO ZA STARŠE

NOVOSTI GLEDE IZJEM OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V VRTCU Spoštovani starši, obveščamo vas, da od 19.

OBVESTILO NIJZ – ZAMUDE PRI ODLOČBAH

Spoštovani, Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki

Obiskala nas je Befana

V četrtek, 6. januarja, so nas obiskali otroci iz enote Kurirček. Na upravo vrtca so prinesli darilo čarovnice Befane.

Dostopnost