Prehrana otroka v vrtcu

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja. To pa lahko dosežemo z raznoliko, pestro, premišljeno izbrano, primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano.

Jedilnik sestavljata organizatorka prehrane in vzgojiteljice (vodje enot).

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah ter Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja.

Dnevno otroci v vrtcu dobijo dva glavna obroka (zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica). Za otroke s prehransko preobčutljivostjo ali drugimi presnovnimi boleznimi pripravljamo dietno hrano, na podlagi zdravniškega potrdila. Starši so dolžni vsako spremembo o izvajanju diete pisno javljati ter pravočasno sporočati odsotnost otroka.

Dostopnost