Projekt SKUM

SKUM “RAZVOJ SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI PREKO KULTURNO UMETNIŠKE VZGOJE”
Vrtec Nova Gorica je vključen v projekt “Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo”. Izvaja se že 5 leto. Naš vrtec v projektu sodeluje kot implementacijski vrtec. Namen projekta je “pregnesti” vrtce in šole z umetnostjo. Med umetnostjo ter otroki je cilj vzpostaviti še tesnejši stik. To nam bo uspelo v in z umetniškimi praksami, ki se bodo razvijale v neposrednem delu z otroki. S tem namenom v vrtce in šole vstopajo umetniki, ne le kot občasni akter umetniških dogodkov, pač pa kot partner v vzgojno-izobraževalnem procesu. V vrtcu je oblikovan tim vzgojiteljev in vzgojiteljev – pomočnikov vzgojitelja: Andrejka Berce, Petra Režonja, Elizaveta Galič, Lara Rusjan, Vid Marinič, Branka Vulić, Vera Hudobivnik, Ines Cigoj, Kristina Breščak in Polona Košuta. Koordinatorica projekta je Leonora Drgan, pomočnica ravnateljice.

 

Medvedi v projektu SKUM

V oddelku Medvedi  sodelujemo v večletnem projektu SKUM (sporazumevanje, kultura, umetnost), ki temelji na razvijanju povezave med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in umetniki ter kulturnimi ustanovami. S tem širimo inovativna in odprta

PREBERI VEČ
Dostopnost