Razvojni oddelek

V Vrtcu Nova Gorica smo v šolskem letu 2020/2021 odprli razvojni oddelek; to je oddelek, v katerem se izvaja Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Namenjen je otrokom, ki se težje vključijo v redne oddelke. Strokovnjaki jim namenimo vsakodnevno individualno obravnavo in optimalno podporo za njihov vsestranski razvoj. Ker si želimo, da bi se tudi ti otroci naučili sobivati s sovrstniki, je dodana vrednost razvojnega oddelka, da se nahaja v eni od enot vrtca.

Trenutno je v razvojni oddelek vključenih pet otrok, kar daje priložnost še enemu otroku, da postane del skupinice. Starše, ki se zanimajo za vključitev, prijazno pozivamo, da nas kontaktirajo. Za vse dodatne informacije smo vam vedno na voljo.

Kako poteka naš dan?

V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu odprli razvojni oddelek, ki ga po zakonu lahko obiskuje šest otrok. Trenutno so v oddelek vključeni štirje otroci. Strokovni delavci v oddelku se vsakodnevno trudimo otrokom omogočiti spodbudno okolje, v  katerem se počutijo varne in sprejete. V oddelku vzpostavljamo rutino, ki je pri nas bistvenega pomena in pripomore k hitrejšemu napredku otrok. Ob prihodu otroka v vrtec mu najprej predstavimo, kako bo potekal dnevni progam. Na takšen način poskrbimo za občutek varnosti pri otrocih. Otrokom v stiski lahko ponudimo vrsto pripomočkov, ki pomagajo pri umirjanju.

Kako dosegamo svoje cilje?

Delo večinoma poteka individualno, saj ima vsak otrok drugačen primanjkljaj. Naš zelo pomemben cilj je samostojnost pri higieni, jedi ter obuvanju in oblačenju, zato na tem gradimo ves čas.

Kot vsi ostali otroci v vrtcu imamo tudi mi na voljo veliko igrač, ki spodbujajo razvoj, npr. senzorne igrače, mehke žogice, sestavljanke. Naše dejavnosti so v marsičem zelo podobne tistim v ostalih oddelkih, le da so prilagojene sposobnostim in lastnostim vsakega otroka. Delamo vaje, ki pripomorejo k razvijanju grobe in fine motorike, npr. premagovanje ovir, kot so stopnice ali pločniki, navajamo jih na pravilno držo pisala. Pri umetniških dejavnostih otroke spodbujamo k spontanemu izražanju. Tudi knjige so del našega vsakdana, saj spodbujajo govorno-jezikovni razvoj. Otrokom omogočimo izvajanje nalog, ki jim predstavljajo izziv in jih zmorejo doseči.

Integracija in inkluzija?

Želimo in prizadevamo si, da imajo otroci možnost interakcije z vrstniki, pri katerih lahko naši otroci opazujejo vzorce vedenja. Vključenost v enoto Kekec nam omogoča, da gradimo na odnosih z drugimi otroki, vzgojiteljicami in starši, da dosegamo večje sprejemanje in razumevanje ter dobro počutje.

In kaj je najlepše?

Pri nas so koraki majhni, a prav vsak nam polepša dan. Veseli smo že rahlih nasmehov na obrazih otrok in strokovni delavci si bomo prizadevali, da bi bilo teh nasmehov veliko.

Zakaj bi vključil svojega otroka v razvojni oddelek?

V razvojnem oddelku se strokovni delavci posvetimo vsakemu otroku posebej. Dejavnosti prilagajamo glede na njegove lastnosti in zmožnosti. Majhno število otrok omogoča, da vsak od otrok prejme veliko več pozornosti, ki jo potrebuje in si jo zasluži.

Delamo največ, da otroku omogočimo optimalen razvoj. Pomemben del tega pa so tudi starši. Trudimo se, da jih obveščamo o vsakdanu, o napredku, prav tako tudi oni nas. Redno si izmenjujemo informacije, da lahko uspešno gradimo na otrokovih sposobnostih. 

Meta Rutar in Alja Klinkon

Gradimo mostove do strpnosti

V Vrtcu Nova Gorica smo ob pomoči Mestne občine Nova Gorica v šolskem letu 2020/2021 odprli razvojni oddelek oziroma oddelek, v katerem se izvaja Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Potrebe otrok in želje njihovih staršev so bile namreč vse glasnejše. Dejstvo je, da vseh otrok s posebnimi potrebami ni mogoče vključiti v redne oddelke. Prednosti razvojnega oddelka je več: v skupini je največ šest otrok, otrokom je namenjena vsakodnevna individualna obravnava pa tudi prostor in oprema sta prilagojena posebnim zahtevam otrok. Otrokom je tako nudena optimalna podpora za njihov vsestranski razvoj, da lahko uspešno razvijajo svoja močna področja in sposobnosti. Dodana vrednost razvojnega oddelka, ki se nahaja v vrtčevski enoti, pa je tudi v tem, da lahko otroci prehajajo in sobivajo s sovrstniki. Na ta način pridobivajo eni in drugi. V vrtcu Nova Gorica posebno pozornost izpostavljamo timskemu delu in sodelovanju vseh strokovnih delavcev. Zavedamo pa se, da vpeljava vsake novosti zahteva svoj čas. Gre za proces, v katerem bomo potrpežljivo gradili medsebojno zaupanje med vrtcem, otroci in njihovimi starši ter strokovnjaki različnih institucij, ki sodelujejo pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami.

V oddelek, ki smo ga poimenovali »Žogice« in se nahaja v enoti Kekec, so trenutno vključeni štirje otroci. Slovesna otvoritev je potekala v četrtek, 15.10.2020. Ravnateljica vrtca Aja Trudn ter podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica sta slovesno prerezali trak. Kratek kulturni program je popestril otroški zborček enote Kurirček pod vodstvom Sare Grbec in Matejke Samec. Prijazne besede pa sta prisotnim namenili tudi predstojnica oddelka za invalidno mladino Stara Gora Sonja Šinigoj Cijan ter vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica Marinka Saksida.

Z odprtjem razvojnega oddelka želimo v Vrtcu Nova Gorica v dolgoročnem smislu krepiti pozitivne življenjske vrednote ter delati korake k bolj strpni družbi. K družbi spoštljivih odnosov in nenasilne komunikacije.

Andreja Semenič, svetovalna služba vrtca

Dostopnost