Stik z nami

VODSTVO VRTCA

Gabrijela Kodre, ravnateljica Vrtca Nova Gorica
telefon: 05 335 89 07
e-naslov: ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Helena Fornazarič, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 904
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Tjaša Kojič, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 902
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

 

TAJNIŠTVO

Agata Ploj Pregelj, tajnik VIZ
telefon: 05 33 58 900
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

RAČUNOVODSTVO

Sonja Čuk, računovodja
telefon: 05 335 89 05
e-naslov: sonja.cuk@guest.arnes.si

KNJIGOVODSTVO

Slavica Stuhne, knjigovodja
telefon: 05 335 89 06
e-naslov: slavica.stuhne@guest.arnes.si

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Martina Kumar,  organizator prehrane in ZHR
telefon: 05 335 89 03
e-naslov: martina.kumar@guest.arnes.si

Maja Kisovec, organizator prehrane in ZHR
telefon: 05 335 89 03
e-naslov: maja.kisovec@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Andreja Semenič, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Andreja Melink, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Neža Vidmar, DSP
telefon: 05 302 50 55
e-naslov: neza.vidmar3@guest.arnes.si

Dostopnost