Stik z nami

VODSTVO VRTCA

Aja Trudn, ravnateljica Vrtca Nova Gorica
telefon: 05 335 89 07
e-naslov: ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Polonca Cijan, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 902
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Leonora Drgan, pomočnica ravnateljice
telefon: 05 33 58 904
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

TAJNIŠTVO

Veronika Kete Paunovski, tajnica
telefon: 05 33 58 900
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

RAČUNOVODSTVO

Sonja Čuk, računovodja
telefon: 05 335 89 05
e-naslov: sonja.cuk@guest.arnes.si

OSKRBNINE

Polona Klobučar, administrator
telefon: 05 335 89 06
e-naslov: oskrbnine-vng@guest.arnes.si

KNJIGOVODSTVO

Slavica Stuhne, knjigovodja
telefon: 05 335 89 06
e-naslov: slavica.stuhne@guest.arnes.si

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Martina Kumar,  organizator prehrane in ZHR
telefon: 05 335 89 03
e-naslov: martina.kumar@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Andreja Semenič, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Alja Klinkon, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Tita Tušar, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Obisk gasilcev

V torek, 12. 10. 2021, so nas v enoti Ciciban obiskali gasilci gasilske enote Nova Gorica. Svoja vozila so parkirali na igrišču vrtca. Otroci so

TEDEN OTROKA – Razigran uživaj dan!

V enoti Ciciban so se v Tednu otroka odvijale dejavnosti, ki so popestrile otrokov vsak dan. Gibalne sposobnosti smo krepili na poligonu in ob jutranjem

Dostopnost