Stik z nami

VODSTVO VRTCA

Aja Trudn, ravnateljica Vrtca Nova Gorica
telefon: 05 335 89 07
e-naslov: ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Polonca Cijan, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 902
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Leonora Drgan, pomočnica ravnateljice
telefon: 05 33 58 904
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

TAJNIŠTVO

Veronika Kete Paunovski, tajnica
telefon: 05 33 58 900
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

RAČUNOVODSTVO

Sonja Čuk, računovodja
telefon: 05 335 89 05
e-naslov: sonja.cuk@guest.arnes.si

OSKRBNINE

Polona Klobučar, administrator
telefon: 05 335 89 06
e-naslov: oskrbnine-vng@guest.arnes.si

KNJIGOVODSTVO

Slavica Stuhne, knjigovodja
telefon: 05 335 89 06
e-naslov: slavica.stuhne@guest.arnes.si

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Martina Kumar,  organizator prehrane in ZHR
telefon: 05 335 89 03
e-naslov: martina.kumar@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Andreja Semenič, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Alja Klinkon, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Tita Tušar, svetovalna delavka
telefon: 05 335 89 01
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Sončki v prometu

V skupini Sončki smo se pogovarjali o pravilih na cesti. Otroci so spoznali osnovna pravila ravnanja v prometu. Na sprehodih smo si ogledovali semaforje, prometne

VPIS OTROK V VRTEC PO 9.4.2021

Spoštovani starši, obveščamo vas, da od 9.4. 2021 naprej, po uradnem vpisu novincev, do 31.8., ste dolžni, ob oddaji vloge za vpis, predložiti dokazilo o

Dostopnost