Stik z nami

VODSTVO VRTCA

Gabrijela Kodre, ravnateljica Vrtca Nova Gorica
telefon: 05 33 58 907
e-naslov: ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Helena Fornazarič, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 904
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

Tjaša Kojič, pomočnica ravnateljice,
telefon: 05 33 58 902
e-naslov: pom.ravnatelj.vng@guest.arnes.si

 

TAJNIŠTVO IN OSKRBNINE

Agata Ploj Pregelj, poslovni sekretar
telefon: 05 33 58 900
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Andreja Semenič, svetovalna delavka
telefon: 05 33 58 901
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

Andreja Melink, svetovalna delavka
telefon: 05 32 58 901
e-naslov: svetovalna.vng@guest.arnes.si

VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Neža Vidmar, DSP
telefon: 05 30 25 055
e-naslov: neza.vidmar3@guest.arnes.si

Vesna Šinkec, DSP
telefon: 05 30 21 465
e-naslov: 

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Martina Kumar,  organizator prehrane in ZHR
telefon: 05 33 58 903
e-naslov: martina.kumar@guest.arnes.si

KNJIGOVODSTVO

Slavica Stuhne, knjigovodja
telefon: 05 33 58 906
e-naslov: slavica.stuhne@guest.arnes.si

Janja Bitežnik, administratorka
telefon: 05 33 58 906
e-naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

INFORMATIKA

Jan Pahor, informatik
telefon: 05 33 58 905
e-naslov: informatik.vng@guest.arnes.si

Dostopnost