Utrinki

Igra z vodo in ledom

Topli poletni dnevi so bili kot nalašč za igro v senci, igro z vodo in ledom.

Iskanje skritega zaklada

V kleti vrtca smo našli skrit zemljevid, ki je označeval mesto skritega zaklada. Na zemljevidu so bile označene postaje, na katerih so otroci morali izvajati različne naloge. Po uspešnih izvajanjih smo prišli do skritega zaklada.  

Projekt Varno s soncem

V enoti Julka Pavletič Solkan smo se ponovno odločili, da sodelujemo v nacionalnem projektu Varno s soncem.

Poletno ustvarjanje

V poletnih dneh veliko časa namenimo likovnem ustvarajanju, pri katerem otroci razvijajo svojo domišljijo, ustvarjalnost.

UMETNIKI MED NAJMLAJŠIMI

Otroci so v okviru projekta SKUM vseskozi aktivni udeleženci v procesu priprave prostora, ustvarjanja in evalviranja.

Dejavnosti v mesecu juniju

Ob zaključku šolskega leta smo pripravili zaključke s kratkim programom za starše. Mlajše skupine so imele zaključke posebej. Starejši otroci ( Mravlje in Čebele) pa so pripravili zaključek skupaj, saj jih večina od njih odhaja v šolo. Strokovne delavke želimo vsem otrokom vesele in lepe počitnice.  

Dejavnosti v mesecu juniju v naši enoti.

V mesecu juniju smo v enoti Mojca imeli zaključek šolskega leta.Obiskali so nas tudi glasbeniki iz glasbene šole in nam zaigrali lepo glasbo ter predstavili razne instrumente. Izdelali smo tudi plakat za poletne dejavnosti in likovno ustvarjali na igrišču.  

Vremenski pojavi

V skupini Sončki smo preko pravljice Živali iščejo sonce spoznavali različne vremenske pojave (dež, veter, sonce) in jih nato likovno upodobili. Izdelali smo tudi vremenski koledar, kamor otroci vsakodnevno označijo vreme. Vremenske pojave smo poskušali tudi gibalno ponazoriti, pri čemer so otroci še posebej uživali

Kolesarska dirka

Otroci vseh oddelkov smo sodelovali pri okrasitvi ograje na meji (v sklopu kolesarske dirke Giro di Italia). Tudi mi smo se prelevili v prave kolesarje, to fotografirali in izdelali dva navijaška transparenta. Izdelke smo razstavili skupaj z otroki.

Glasbeno dopoldne

V začetku junija so nas obiskali učitelji iz Glasbene šole Nova Gorica. Dopoldan so nam popestrili s predstavitvijo glasbenih instrumentov in igranjem – ob glasbi smo kar zaplesali.

GIBALNE URICE

Vsak ponedeljek Žogice obiščemo telovadnico. Tam izvajamo različne gibalne aktivnosti, ki so pomembne za otrokov gibalni razvoj (plezanje, valjanje, poskoki …). Pridruži se nam kineziologinja, ki otrokom predstavi posamezno vajo in jim pomaga pri izvajanju. Vsako aktivnost prilagodimo otrokovim sposobnostim, lastnostim in predznanju. Gibalne vaje otrokom predstavimo na zabaven način, pri tem pa uporabimo raznolike pripomočke in igrala. Otroci z gibanjem razvijajo življenjsko pomembne sposobnosti, kot so koordinacija, ravnotežje, natančnost, hitrost in moč.

Gibalno-čutni projekt vrtca Čriček

Ideja o našem gibalno-čutnem projektu, kot ga same poimenujemo, se je pojavila ob ponovnem odprtju vrtcev. Strinjale smo se namreč, da je bilo staršem doma težko omogočiti otrokom toliko raznolikih dejavnosti, kot jim jih vsakodnevno ponujamo v vrtcu. Ker ob trenutnem tempu življenja marsikdo nima dovolj časa, da otroka pelje na travnik in v gozd, smo bile skupnega mnenja, da je otrokom potrebno zagotoviti čim več dejavnosti, ki se odvijajo na prostem. Pogovarjale smo se o tem, kako čudovito igrišče imamo v naši enoti in se strinjale, da na njem ostaja še veliko prostora, ki bi ga lahko izkoristile, da

Pesmi našega vrtca

Vabljeni k poslušanju dveh pesmi nastale v enoti Julke Pavletič Solkan in solkanske ljudske.

Brošura ob 120. letnici vrtca v Solkanu

Ob 120. letnici vrtca v Solkanu smo strokovni delavci enote Julke Pavletič Solkan, v sodelovanju z nekdanjimi vzgojiteljicami in družino Julke Pavletič, pripravili brošuro.

Izlet na Most na Soči

IZLET NA MOST NA SOČI V petek, 21.5.2021 se je 42 otrok dveh starejših skupin (Mravlje in Čebele) iz Centralnega vrtca skupaj z vzgojiteljicami odpravilo na izlet na Most na Soči. Otroci so v vožnji z vlakom izredno uživali. Po prihodu na Most na Soči jih je čakal daljši sprehod skozi gozd in mesto do ladjice Lucije. Po krajšem počitku in malici so se vkrcali na ladjico, s katero jih je kapitan Dean popeljal na pravo pustolovščino. Otroci in vzgojiteljice so se preizkusili v krmarjenju ladjice, poslušali so »morske« zgodbe, se naučili novo pesem ter celo prisostvovali poroki. Ure so

Giro di Italia

Po 17. letih se je dne, 23.5.2021 v Slovenijo ponovno vrnila kolesarska prireditev Giro di Italia. Etapa je vodila tudi mimo železniške postaje v Novi Gorici, zato smo otroci s strokovnimi delavkami iz Centralnega vrtca sodelovali pri okrasitvi. Naš pano je bil okrašen s petimi obroči koles, kateri so simbolično predstavljali olimpijski znak.  

SONČKI v projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST

V oddelku Sončki smo sodelovali v projektu Trajnostna mobilnost. Najprej smo spoznali naše mesto Nova Gorica. Pogovarjali smo se o stavbah in njihovih nalogah. Ogledali smo si maketo Nove Gorice v centru mesta. Pogovarjali smo se tudi o okolici vrtca in ugotovili nekaj prednosti (enosmerna ulica in ležeči policaji), ter slabosti lokacije vrtca (parkirišče uporabljajo drugi stanovalci blokov in ni prostora za starše otrok in zaposlenih, pločnike zapolnijo starši otrok in so zato neprehodni). Igrali smo se igrico Beli zajček, pri kateri so otroci sodelovali tako, da so hodili v vrtec peš in s kolesom. Izdelali smo tudi maketo okolice

ZAJČKI – TRAJNOSTNA MOBILNOST

V oddelku Zajčki smo največ časa posvetili tematskemu sklopu »Trajnostna mobilnost«, v okviru katerega je potekalo več dejavnosti s podobnim ciljem. Le ta je bil ozavestiti otroke in starše o pomenu uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, hoje… ter vse skupaj otrokom predstaviti kot vrednoto. Zavedamo se namreč, da se navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu. Obenem se zastavljeni cilj lepo dopolnjuje z dvema izmed prednostnih nalog Vrtca Nova Gorica, ki sta vzgoja za vrednote ter zdrav način življenja – gibanje in dejavnosti na prostem. V vrtcu smo otrokom tematiko trajnostne mobilnosti poskušali približati preko igre »Beli zajček«, katerega kožušček je umazan

JELENI – SOLIDARNOST

V mesecu aprilu smo se v skupini pogovarjali o SOLIDARNOSTI. Temo smo povezali z projektom, ki ga vsakoletno razpisuje Karitas Slovenije- Akcija PODARI ZVEZEK. Skupaj z otroki smo se pogovarjali o tem kaj tema solidarnost sploh pomeni, kako smo mi kot ljudje lahko solidarni eden do drugega, skupaj smo si ogledali videoposnetke, ki prikazujejo solidarnostno vedenje ostalih otrok po Sloveniji. Z ogledom slik, ki prikazujejo krizne situacije smo se poskusili vživeti v življenje teh otrok, poskušali smo občutiti njihova čustva. Skupaj z otroki smo nato naredili načrt, kako bi lahko vsak zaslužil 1 eur, da bi z tem lahko potem

ZELO LAČNA GOSENICA

DEJAVNOSTI PO KNJIGI ZELO LAČNA GOSENICA   V mesecu aprilu in maju smo se Žogice posvetile knjigi Zelo lačna gosenica. Skozi vsebino smo uresničevali cilje iz vseh področij kurikuluma. Začeli smo ob listanju slikanice. Otroci zelo radi z vzgojiteljico dnevno pregledujejo slikanico in ob tem poslušajo pripovedovanje. Pri tem razvijajo slušno percepcijo in slušno pozornost, posledično pa tudi  širijo besedišče in spoznavajo različne vrste hrane. Gosenica, ki nastopa v knjigi, vsak dan poje točno določeno število različnega sadja, kar smo izkoristili tudi za učenje štetja. Ko z otrokom prebiramo knjigo, poudarimo število sadežev, ki jih je gosenica pojedla, in narisane

MEDVEDI V PROJEKTU SKUM

V oddelku Medvedi  sodelujemo v večletnem projektu SKUM (sporazumevanje, kultura, umetnost), ki temelji na razvijanju povezave med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in umetniki ter kulturnimi ustanovami. S tem širimo inovativna in odprta učna okolja, podprta z novimi didaktičnimi pristopi, ki krepijo sporazumevalne zmožnosti otrok na vseh področjih. Projekt je podprt s strani Pedagoške fakultete Koper in z njihovo pomočjo je prišlo do sodelovanja z dramaturginjo in gledališko pedagoginjo Samanto Kobal. Vzgojiteljice smo najprej otroke senzibilizirale za pripovedovanje in za umetnost. Pri tem smo upoštevale nasvete predstavnic Pef Koper doc. dr. Barbaro Baloh, ki je strokovnjakinja iz področja književnosti in doc. dr. Edo

LISIČKE – Dežek pada cele dni…

Dežek pada cele dni še ponoči nam rosi in namaka luže tri….. Najmlajši otroci iz skupine Lisičk so se v teh dneh zabavali z lovljenjem dežnih  kapljic, opazovanjem vremena, vremenskih pojavov, spoznavali so pravljico »Pod medvedovim dežnikom«, spoznavali različne bibarije, prepevali in gibalno ponazarjali pesmice  o dežju, igrali in slikali vodne kapljice, iz volne izdelovali pisane dežnike (ovijanje volne) krasili dežnike z razvrščanjem barv, iskali enake dežnike , sestavljali dežnike po delih v celoto, spoznavali živali, ki nastopajo v pravljici, ter izdelovali lutke in igrali z njimi…. Veselimo pa se tudi sprehoda po dežju  in čofotanja po lužah. V prvi

Centralni vrtec

Obiskali so nas učitelji pihal s harmonikašem iz Glasbene šole Nova Gorica in nam pripravili pravi koncert. Obogatili so naš torkov dopoldan.  

Promet v skupini Maki

V mesecu aprilu smo v skupini Maki pričeli s spoznavanjem prometa, v sklopu projekta Trajnostna mobilnost.

Sladoled pri Kostanjih

V oddelku Kostanji v teh dneh opravlja prakso študentka Lara. Otrokom je pripravila zanimivo igro vlog – prodajanje sladoleda. Otroci so postali sladoledarji, blagajničarji in gostje. Na voljo smo imeli vodne balone (kepice sladoleda), kornet in denar, s katerim so otroci kupili sladoled. Otroci so se pri igri zelo zabavali, s tem pa se učili šteti in seštevati do deset, spoznavali so poklic oziroma dejavnost ter sodelovali v komunikaciji z odraslimi in otroki. Sara, Barbara in Lara  

Radič v vrtcu

V skupini Želodi smo posejali radič. Potrebovali smo orodje, zemljo, lonec, vodo in semena od radiča. Vsak dan zalivamo in čakamo, da zraste radič, da ga bomo ubrali, oprali in pojedli. Otroci iz skupine Želodi, Sara in Matejka

Moja družina

V sklopu meseca družine smo se v vrtcu veliko pogovarjali o družinah in družinskih članih, katere so otroci tudi narisali. Od doma so prinesli tudi družinske fotografije. Otroci so se spoznali s tehniko origami ter na ta način izdelali svojo hiško iz papirja.   Ana in Asja        

Cvetoči travnik

V skupini Sončki smo spoznavali travniške rože, ki smo jih opazovali na sprehodih. Otroci so se naučili poimenovati različne rože in jih opisati. Upodobili so jih s tempera barvami in čopičem ter se prepustili svoji domišljiji.   Katarina in Hermina

Vreme in vremenski pojavi

Čebelice smo spoznavale vreme. Poimenovali in opazovali smo različne vremenske pojave in jih označevali na vremenskem koledarju. Opazovali smo luže pred vrtcem in na sončen dan odšli na sprehod do reke Soče. Iz papirja in odpadnega materiala smo si izdelali dežnik. Preizkušali smo se tudi v igri z barvami in si naslikali dežnik. Prebirali smo pravljico Pod medvedovim dežnikom in se naučili bans Žabice. Tatjana in Erika           

Pogovor o čustvih

V skupini Račke smo preko zgodbice Piščanček Pik spoznavali čustva, ugotavljali smo, kdaj je kdo vesel, žalosten, jezen ali prestrašen. Ob slikopisu smo usvajali deklamacijo N. Maurer: Piščančkova uspavanka. S posipavanjem zdroba smo urili fino motoriko in tako upodobili piščančka Pika. Darja in Katarina   .

Ko odrastem, bom …

V skupini Ribice smo se pogovarjali o poklicih. Otroci so povedali, v katerih službah delajo njihovi starši ter želje, kaj si sami želijo postati, ko odrastejo. Slišati je bilo zelo različne želje, največkrat pa se je med fanti porajala želja postati policist, med deklicami pa frizerka. Želje smo nato zlili na papir. Na temo poklicev smo prebirali in si ogledovali različne knjige, se igrali igrico spomin. Ogledali smo si različne stavbe poklicev, jih opisovali in povedali, kako se reče zaposlenim v določenih stavbah. Reševali smo delovne liste (kateri pripomoček pripada določenemu poklicu), na pantomimo ugotavljali prikazan poklic, barvali gasilce po

Projekt Spodbujamo prijateljstvo

Otroci so pripovedovali, kaj je za njih prijateljstvo in kdo je po njihovem mnenju prijatelj. Njihova mišljenja so otroci sami preslikali, nato smo jih oblikovali v plakat.  Na temo prijateljstva smo  slikali s flomastri, suhimi barvicami in kredami. Nastale so prave umetnije. Dijakinja Ana (4. letnika Srednje vzgojiteljske šole Veno Pilon Ajdovščina) je pripravila glasbeno-lutkovno predstavo po zgodbi  »Kdo je za večerjo?«. Ker je bila otrokom zelo všeč, smo se odločili, da naredimo svojo predstavo.  Vsak otrok je izdelal enostavno lutko. Ugotovili smo, da bi za pravo lutkovno predstavo potrebovali tudi sceno. Tudi pri sceni so sodelovali vsi otroci. Dogovorili

Sajenje kreše v Žogicah

SAJENJE KREŠE Manipuliranje z igračami, naravnim materialom in predmeti je zelo učinkovita aktivnost učenja zlasti v predšolskem obdobju. Otroku moramo ponuditi veliko aktivnosti z nestrukturiranim materialom (aktivnosti z zemljo, vodo, mivko, plastelinom …), saj to spodbuja motorični razvoj. Razvija pa tudi enega izmed čutnih sistemov, v našem primeru taktilnega (ponudimo mu materiale različnih tekstur, teže in oblike, da jih lahko otipa). Ker smo v četrtek 22. 4. 2021 obeležili Svetovni dan Zemlje, smo se odločili, da bomo delali z zemljo. Otroci so zemljo najprej z rokami otipali, da so spoznali njeno strukturo. Nato pa je vsak otrok dobil svoj lonček,

Pesem otrok

IMG_0540 (1)V teh norih časih, ko se skrivamo pred “strašnim virusom”, naši otroci tuhtajo, kam so se skrile vzgojiteljice. Avtorska skladba NINDŽE VZGOJITELJICE je nastala iz otroškega videnja trenutnih razmer v vrtcu in svetu. Skladbo je uglasbila vzgojiteljica Helena Fornazarič. Otroci pa bodo z urbanim petjem za vedno pregnali ta nagajiv virus.

Sončki v prometu

V skupini Sončki smo se pogovarjali o pravilih na cesti. Otroci so spoznali osnovna pravila ravnanja v prometu. Na sprehodih smo si ogledovali semaforje, prometne znake in prehode za pešce. V igralnici je vsak otrok izdelal svoj semafor in pravilno razvrstil barve. Otrokom sem predstavila gibalno igro z naslovom Semafor. Iz kartona sem izdelala rdeč, rumen in zelen loparček. Loparčki so predstavljali semafor. Ko sem dvignila zelen loparček, so otroci tekli, pri rumenem so hodili, pri rdečem pa se takoj ustavili. Katarina Zgonik in Hermina Konič

Kostanji snemamo animirani film

Stop animacija (angl. stop motion) je tehnika, pri kateri fizično animiramo lutke, predmete, ozadja, v našem primeru lego kocke. Otroci iz oddelka Kostanji so bili v sam proces izdelave filma aktivno vključeni (pogovor o animiranem filmu, določitev zgodbe, priprava scene, snemanje, opremljanje z zvokom). Za posnetek, dolg eno minuto, smo posneli nekaj manj kot 200 fotografij. Vabljeni k ogledu.

Glasbena pravljica Kurent išče zvonce

  AVTOR PRAVLJICE: TAMARA PRAČEK, AVTOR BESEDILA PESMI: TAMARA PRAČEK IN MARTINA MADON, AVTOR GLASBE: MARTINA MADON, AVTOR VIDEOPOSNETKA SARAH PIČULIN IN TAMARA PRAČEK

Slovenski kulturni praznik

V dneh do prihajajočega slovenskega kulturnega praznika smo v oddelku nujnega varstva enote Čriček z vsakodnevnimi dejavnostmi in s proslavo počastili spomin na našega največjega pesnika, dr Franceta Prešerna.

NARAVOSLOVNA DEJAVNOST – POIZKUS Z LEDOM

Voda je snov, s katero se srečujejo vsak dan. Malokrat imajo otroci možnost, da bi spoznali vse njene lastnosti in oblike. Temperature so se tudi pri nas spustile pod ledišče in izkoristili smo priložnost, da otroci spoznajo vodo še v drugem agregatnem stanju.

SNEG V VRTCU

V začetku decembra nas je zjutraj presenetil sneg, žal pa se na tleh ni obdržal, da bi se otroci lahko z njim igrali. Ker pa je december čas presenečenj, sta kar dve sodelavki otroke razveselili s snegom, ki sta ga prinesli kar od doma v hladilnih torbah.

NA VRTU JE DOMEK

Na vrtu domek, velik je za škrata, a kje so okna in kje vrata? Kmalu gosti prvi so prispeli, pisani in črni lačni, a veseli. Ptice s kljunčki hitro zobajo semena, domek opazujem, učim se njihova imena. Kateri domek je to? (ptičja hišica) Če ste uganili uganko, potem veste, kako smo bili zaposleni najmlajši v enoti Ciciban. Ker ptičke pozimi zebe in so lačni, smo jim naredili ptičje hišice, ki smo jih obesili na drevesa pred vrtcem. S semeni smo se igrali igro presipavanja in polnjenja. Poskrbeli smo tudi za ptičke na igrišču in nasuli smo jim semena v ptičjo

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vsak tretji petek v novembru obeležujemo »Dan slovenske hrane«,  katerega namen je opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

OBVESTILO O OBVEZNOSTI IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT

Vlada RS je na dopisni seji 11.9.2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, ceplenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l. RS, št. 146/2021). Odlok začne veljati 15. septembra 2021.

Igra z vodo in ledom

Topli poletni dnevi so bili kot nalašč za igro v senci, igro z vodo in ledom.

Dostopnost