Varna točka

UNICEF spodbuja lokalne oblasti, da se povežejo s policijo, centri za socialno delo, organizacijami, ki delajo za in z otroki ter otroki samimi, da v mestu zagotovijo večjo varnost z vzpostavitvijo t.i. varnih točk.
Varne točke so javni prostori, ki jih lastniki ponudijo otrokom, da se vanje zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršnikoli težavi ali stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju …).
Varne točke se lahko nahajajo na različnih lokacijah (frizerski salon, slaščičarna, lekarna, knjižnica, mladinski center …), pomembno pa je:

– da so čim lažje dostopne,

– da je tam vsaj večino dneva prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno te otroke trenutno zaščititi in jim svetovati.

 

Te točke so vidno označene, njihovi uslužbenci pa usposobljeni, da otrokom nudijo osnovno pomoč.
V okviru projekta »Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto« so varne točke organizirane na javnih mestih, ki otroku omogočijo, da se zatečejo po pomoč, ko imajo problem ali ko se čutijo ogrožene. Z njimi želimo otroka zaščititi in ga hkrati informirati o možnih načinih reševanja problemov.

V Vrtcu Nova Gorica je varna točka v enoti Centralni vrtec, Trubarjeva 5.
http://www.tvslovenija.si/slovenija/varne-tocke-zavetje-za-otroke-v-tezavah/211879

Obisk gasilcev

V torek, 12. 10. 2021, so nas v enoti Ciciban obiskali gasilci gasilske enote Nova Gorica. Svoja vozila so parkirali na igrišču vrtca. Otroci so

TEDEN OTROKA – Razigran uživaj dan!

V enoti Ciciban so se v Tednu otroka odvijale dejavnosti, ki so popestrile otrokov vsak dan. Gibalne sposobnosti smo krepili na poligonu in ob jutranjem

Dostopnost