Vpis v vrtec

Prvič v vrtec

Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da boste pomagali otroku in sebi, vam priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec. Pogovorite se z vzgojiteljico, posredujte vse informacije, ki bi ji omogočile hitrejše zbližanje z otrokom (zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…). Otrok se v vrtcu sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu ohranjati občutek varnosti in sprejetosti

Uvajanje otroka v vrtec

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.

Staršem priporočamo

  • Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili. Uvajanje naj bi trajalo en teden.
  • Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo.
  • Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
  • Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil.
  • Spodbujajte ga, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
  • Svetujemo stalen ritem prihodov (priporočamo najkasneje do 9.00 ure) in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
  • Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec.
  • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil.

Zdravniški pregled

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo dostavite v tajništvo vrtca pred prvo vključitvijo otroka v vrtec.

Dostopnost