Vpis v vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od prvega do šestega leta starosti in ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta. Reden vpis otrok poteka v mesecu aprilu z možnostjo vstopa v naslednjem šolskem letu.

Razpis je objavljen na oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca in občine. V času vpisa sprejemamo tudi vloge za premestitev otrok iz ene enote v drugo enoto vrtca upoštevaje okoliš prebivališča staršev. Vloga za vpis v vrtec je na voljo na upravi vrtca in na spletni strani. Obrazec oddate na upravi vrtca.

V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in hkrati otrokove odsotnosti pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, vrtec staršem zaračuna stroške mesečnega programa brez živil (Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG, iz dne 21.3.2019, s št. 602-8/2018-31).

Vrtec je avtonomen pri oblikovanju oddelkov, upošteva pa veljavno zakonodajo. Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je 1 leto oziroma dopolnjenih najmanj 11 mesecev, otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).

Sprejem otrok poteka v skladu s Pravilnikom o pogojih in kriterijih ter postopkom sprejema otroka v vrtec (UL RS, št. 23/2011 in 11/2015 in DUL 20/2016).

V primeru, da je otrok sprejet v vrtec, starši prejmejo pogodbo o določitvi medse- bojnih pravic in obveznosti. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti najkasneje v petnajstih dneh na upravo vrtca.

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta.

 

 

 

DOKUMENTI

Dostopnost